Ce este SIRUTA ?

Siruta este o clasificare utilizata de Institutul National de Statistica pentru unitatile administrativ-teritoriale.

Categoriile in care se impart unitatile administrativ-teritoriale sunt :
 • Municipii resedinta de judet
 • Orase ce apartin de judet, altele decat resedintele de judet
 • Comune
 • Municipii, altele decat resedintele de judet
 • Orase resedinte de judet
 • Sectoarele municipiului Bucuresti
 • Localitati componente, resedinte de municipiu
 • Alte localitati ale municipiului
 • Sate ce apartin de municipii
 • Localitati ce apartin de municipii
 • Localitati componente ale unui oras, altele decat resedinta orasului
 • Sate subordonate unui oras
 • Sate resedinta de comuna
 • Sate ce apartine de comuna, altele decat resedinta de comuna
1. Judetul - este unitatea administrativ - teritoriala alcatuita din municipii, orase si comune ca unitati de baza ale organizarii administrativ - teritoriale a tarii, in functie de conditiile geografice, economice si social - politice, etnice, de legaturi culturale si traditionale ale populatiei.

2. Municipiul - este unitate administrativ - teritoriala cu caracter general urban care are un numar mai mare de locuitori, o insemnatate deosebita in viata economica, social politica si cultural - stiintifica a tarii, un important fond de locuinte si dotari edilitar - gospodaresti, o retea complexa de unitati de invatamant, sanatate si culturala; se compune din una sau mai multe localitati componente in unele cazuri chiar si sate.

3. Orasul - este unitate administrativ - teritoriala cu caracter urban alcatuit din una sau mai multe localitati componente, (uneori poate cuprinde si sate), avand dimensiuni variabile; cuprinde dotari edilitare speciale cu functie politic - administrativa, industriala, comerciala, sau culturala si cladiri grupate in ansambluri arhitectonice si organizate in zone cu utilizari bine definite.

4. Comuna - este unitate administrativ - teritoriala alcatuita din unul sau mai multe sate care cuprind populatie rurala unita prin comunitate de interese si traditii, fiind organizata in functie de conditiile economice, social - culturale si geografice.

5. Localitatea componenta - este o asezare umana cu populatie urbana constituind o categorie social - teritoriala complexa; este o aglomerare de case si constructii gospodaresti anexe mai dezvoltata din punct de vedere edilitar gospodaresc.

6. Satul - este o asezare umana mai putin dezvoltata din punct de vedere edilitar gospodaresc a carei populatie se ocupa in deosebi cu agricultura, constituind o categorie social - teritoriala complexa; este alcatuita dintr-o aglomerare de case si constructii gospodaresti anexe intr-un teritoriu cu specific rural.

7. Capitala tarii, municipiul Bucuresti, este organizata din punct de vedere teritorial administrativ in 6 sectoare delimitate pe criterii social - culturale si geografice.